Privacy is een grondrecht. De privacyregelgeving is er daarom op gericht om individuen te beschermen. Sinds 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De grootste wijziging die de AVG meebrengt is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie of zelfstandige professional zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen uit de AVG. Ook Your LifeBalance houdt zich aan deze verantwoordingsplicht.

Op deze pagina vindt u de Privacy Verklaring Persoonsgegevens van de praktijk. Ik respecteer de privacy van alle cliƫnten en gebruikers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u gebruik maakt van onze geautomatiseerde formulieren voor het verstrekken van informatie via onze website, zijn uw gegevens beschermd en versleuteld door midddel van encryptie. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

UW PRIVACY YLB