Heeft u een klacht?

Ik doe mijn uiterste best om u van passende zorg van goede kwaliteit te voorzien. De tevredenheid van mijn cliënten is voor mij zeer belangrijk. Daarom hecht ik veel waarde aan uw mening, deze draagt mede bij aan het verbeteren van mijn dienstverlening. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent en een klacht in wilt dienen. Bespreekt u dit eerst met mij.

Komen wij er samen niet uit? In dat geval kunt u zich richten tot het secretariaat van de MBOG, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. U kunt het secretariaat bereiken door een e-mail te sturen naar: secretariaat@mbog.nl

Meer informatie omtrent de klachtenprocedure kunt u nalezen op de website van de geschilleninstantie waarbij ik via mijn beroepsvereniging ben aangesloten: https://www.geschilleninstantiekab.nl/ .

De Geschilleninstantie KAB neemt alleen klachten in behandeling over bejegening of aard van de behandeling conform de WKKGZ en betreffende de behandeling Orthomoleculaire Geneeskunde.